هتل ایبیس اوکتیابرسکوی مسکو

هتل ایبیس اوکتیابرسکوی مسکو هتل ایبیس اوکتیابرسکوی مسکو هتلی سه ستاره، لوکس و بسیار مدرن از مجموعه هتل‌های لوکس آیبیس در مسکو است که در منطقه شوکینو این شهر واقع ...

هتل اورنج آن دیوبروفکا مسکو

هتل اورنج آن دیوبروفکا مسکو هتل اورنج آن دیوبروفکا مسکو هتلی سه ستاره، لوکس و بسیار مدرن از مجموعه هتل‌های اورنج در مسکو است که در فاصله حدود شش کیلومتری ...

هتل اپلسین مسکو

هتل اپلسین مسکو هتل اپلسین مسکو هتلی سه ستاره، لوکس و بسیار مدرن در منطقه دانسکوی مسکو است و با ده دقیقه پیاده‌روی از آن می‌توان به صومعه معروف دانسکوی ...

هتل اسکوایر مسکو

هتل اسکوایر مسکو هتل اسکوایر مسکو هتلی سه ستاره، لوکس و بسیار مدرن در منطقه تورسکوی مسکو درست در مرکز شهر واقع شده و تنها چهارصد متر از ایستگاه متروی ...

هتل ایبیس پاولتسکایا مسکو

هتل ایبیس پاولتسکایا مسکو هتل ایبیس پاولتسکایا مسکو هتلی سه ستاره، لوکس و بسیار زیبا از مجموعه هتل‌های لوکس آیبس است و در فاصله حدود سه کیلومتری از مرکز شهر ...

هتل کامفورت کلاس مسکو

هتل کامفورت کلاس مسکو هتل کامفورت کلاس مسکو هتلی سه ستاره، لوکس و بسیار مدرن آروپورت مسکو است و با ده دقیقه پیاده‌روی از آن می‌توان به ایستگاه متروی آروپورت ...

هتل الکترون مسکو

هتل الکترون مسکو هتل الکترون مسکو هتلی چهار ستاره، لوکس و بسیار مدرن در فاصله نه کیلومتری از مرکز شهر است و با ده دقیقه پیاده‌روی از آن می‌توان به ...

هتل ایبیس داینامو مسکو

هتل ایبیس داینامو مسکو هتل ایبیس داینامو مسکو هتلی سه ستاره، لوکس و بسیار مدرن در منطقه هوروشوفسکی مسکو است و با ده دقیقه پیاده‌روی از آن می‌توان به ایستگاه ...

هتل اویالوکس مسکو

هتل اویالوکس مسکو هتل اویالوکس مسکو هتلی سه ستاره، لوکس و بسیار مدرن در منطقه آروپورت مسکو است و با پنج دقیقه پیاده‌روی از آن می‌توان به ایستگاه مترو رسید. ...

هتل بوتانیک گاردن مسکو

هتل بوتانیک گاردن مسکو هتل بوتانیک گاردن مسکو هتلی سه ستاره، لوکس و بسیار مدرن در منطقه زیبا و سرسبز مارفینو مسکو است و حدود ده کیلومتر از مرکز شهر ...