سمنان

سمنان سمنان، شهر کوچه باغ های کویریست. در مرکز شهر، به سمت کوچه باغ هایی می رویم که شنیده ایم میراث سبزی ست برای کویر. هنگامی که در یکی از ...

مشهد تفریحی

مشهد تفریحی مشهد یکی از شهرهای بزرگ و پر جمعیت ایران است که در شمال شرقی کشور و در استان خراسان رضوی قرار دارد. مشهد را به عنوان مقصد سفر ...

دامغان، کهن ترین شهر پارتی ایران

دامغان، کهن ترین شهر پارتی ایران در دل بیابان شهری ست که انگار با کویر استتار کرده است. دیده نمی شود مگر با چشم دل. دامغان شهری ست در دل ...

آبگرم رینه، مجالی برای تن های خسته

آبگرم رینه، مجالی برای تن های خسته رینه، روستایی جاری بر پایکوه قله دماوند است. روستایی کوهستانی که در دل کوه مامن گزیده و آب گرم های طلایی از دل ...

کیش، قلب طلایی خلیج فارس

کیش، قلب طلایی خلیج فارس کیش ، قلب طلایی خلیج فارس جزیره‌ای که هیچ‌گاه نگران ناپدید شدنش نیستی. بهشتی متجلی و شناور در سایه روشن آب‌های خلیج فارس. بار سفر ...

شاهرود زمرد سبزی بر انگشتر کویر

شاهرود زمرد سبزی بر انگشتر کویر شاهرود زمرد سبزی بر انگشتر کویر است. شهر درختان چنار، تاکستان های انگور و درختان زرد آلوی طلایی. تا چشم کار می کند کویر ...