مدارک مورد نیاز سفارت آرژانتین

  مدارک مورد نیاز سفارت آرژانتین کلیه مدارک مورد نیاز سفارت آرژانتین نیاز به ترجمه رسمی به زبان انگلیسی دارند. (بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه) 1) اصل ...

مدارک مورد نیاز سفارت برزیل

  مدارک مورد نیاز سفارت برزیل کلیه مدارک مورد نیاز سفارت برزیل نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه 1) اصل گذرنامه با امضاء، ...

مدارک مورد نیاز سفارت آفریقای جنوبی

  مدارک مورد نیاز سفارت آفریقای جنوبی کلیه مدارک مورد نیاز سفارت آفریقای جنوبی نیاز به ترجمه انگلیسی دارند بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه 1) اصل گذرنامه ...

مدارک مورد نیاز سفارت استرالیا

  مدارک مورد نیاز سفارت استرالیا کلیه مدارک مورد نیاز سفارت استرالیا نیاز به ترجمه رسمی به زبان انگلیسی دارند. (بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه) 1) اصل ...

مدارک مورد نیاز سفارت کره جنوبی

  مدارک مورد نیاز سفارت کره جنوبی کلیه مدارک مورد نیاز سفارت کره جنوبی نیاز به ترجمه رسمی به زبان انگلیسی دارند. (بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه) ...

مدارک مورد نیاز سفارت ژاپن

مدارک مورد نیاز سفارت ژاپن کلیه مدارک مورد نیاز سفارت ژاپن علاوه بر ترجمه رسمی به زبان انگلیسی نیاز به تائیدیه دادگستری دارند (تاریخ این ترجمه‌ها نمی‌بایست بیشتر از سه ...

مدارک مورد نیاز سفارت اتریش

مدارک مورد نیاز سفارت اتریش کلیه مدارک مورد نیاز سفارت اتریش نیاز به ترجمه رسمی به زبان آلمانی دارند. (بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه) 1) اصل گذرنامه ...

مدارک مورد نیاز سفارت مجارستان

مدارک مورد نیاز سفارت مجارستان کلیه مدارک مورد نیاز سفارت مجارستان نیاز به ترجمه رسمی به زبان انگلیسی دارند. (بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه) 1) اصل گذرنامه ...

مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا

  مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا کلیه مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا نیاز به ترجمه رسمی به زبان انگلیسی دارند. (بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه) 1) اصل ...

مدارک مورد نیاز سفارت اسپانیا

مدارک مورد نیاز سفارت اسپانیا کلیه مدارک مورد نیاز سفارت اسپانیا نیاز به ترجمه رسمی به زبان اسپانیایی دارند (بدون نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه) 1) اصل گذرنامه ...