تنگه‌واشی یا تنگه ساواشی

تنگه‌واشی یا تنگه ساواشی تنگه‌ واشی یا تنگه ساواشی که در نزدیکی فیروزکوه در استان تهران واقع است گذرگاه آبی در میان صخره‌های بلند است. باید پا در آب گذاشت ...

پایگاه نجوم دامغان

پایگاه نجوم دامغان آسمان کویر، همیشه به عنوان نقشی شگفت از ستاره ها، افراد زیادی را مسافر کویر می کند تا شب هنگام، ظهور باورنکردنی و انبوه ستارگان را همچون ...