کاروانسرای کوردان

کاروانسرای کوردان

کاروانسرای کوردان

کاروانسرای کوردان واقع در روستای کوردان در بخش کوخرد شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان، یکی از آثارهای تاریخی و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

سرپـنـاه ومأمـن

نیاز انسان بـه سرپـنـاه ومأمـن، در مسیر راه‌های بازارگانی مخصوصاً در دوران قدیم، سبب اصلی ایجاد کاروانسراها در مناطق مختلف به ویژه راه‌های کاروانی در منطقه جنوب کشور وهرمزگان بوده‌است، در دوران جلودار مهران آن پیر جهاندیده کاروانسراهای کُوردان و کاروانسرای کوخرد جلوه ورونق خاصی داشته بودند.

جلودار مهران سردار چریکها بود، آن مرد باتجربه از کاروانها (قافله‌ها) در برابر دزدان حمایت می‌کرد، چون قدیمیها می‌گویند که تهیه مایحتاج زندگی به وسیله قافلهٔ ألاغ و قاطر و شتر بوده و برای اینکه از ناامنی بین‌راه مصون باشند قافلهٔ بزرگی به صورت دسته جمعی و با گروه زیادی از افراد مسلح حرکت می‌کردند.

مطالب پرطرفدار سایت:  آرامگاه ابن حسام خوسفی

بسیاری از کاروانسراهـا در مسیر روستاهـا یا نـزدیک روستاهـا واقـع شده بـودنـد، مانند کاروانسرای روستای (کوردان) در جـاده بستک کوخرد به بندر لنگه، بـه هنگام ورود کاروان واقـامتـی کـوتاه کاروانیان مـی تـوانستند مـواد غذائـی و وسائل مـورد نیاز خـودرا از روستائیان خـریداری کرده و اگر کالائـی برای فـروش داشتند، بـه آنها بفروشند.

کاروانسرای کوردان حلقهٔ وصل بین «کاروانسرای بلدنگ»، در بون کوه زیر، وکاروانسرای «کوخرد» در «مرکز بخش کوخرد»، بوده‌است.

این کاروانسرای تاریخی توسط یکی از خیرین تعمیر وباز سازی شده‌است.