پل آب بر ( ترناو )

پل آب بر ( ترناو )

پل آب بر ( ترناو )

در مغرب روستای فتح آباد بشرویه در حدود ۱۲ کیلومتری این روستا کوهی بنام کوه شتری قراردارد ، از دامنه این کوه رودخانه ای به نام عوض سرچشمه میگیرد و حدود ۱۰ کیلومتر از غرب به شرق جریان می یابد و در محلی بنام سرپل واقع در مغرب روستای فتح آباد و در فاصله یک کیلومتری آن روستا تغییر نام یافته و با نام کم نگار به سمت شمال جریان می یابد.

پس از طی مسافتی حدود ۴۰ کیلومتر در نزدیکی بشرویه به کال شور می پیوندد در حال حاضر این رودخانه خشک و جریان آن فصلی است و آبی که اکنون از چشمه ها میجوشد به کانالی در دامنه جنوبی دره هدایت شده و دور دست مورد استفاده قرار میگیرد اما گویا در گذشته به نحو دیگیری آب جاری از آن سو به این سوی رودخانه هدایت میشده است و به این معنی که آب را در بخشهای بالای رودخانه مهار میکردند و از طریق یک جوی که بر بستر سنگی دامنه شمالی دره ایجاد شده بود آنرا هدایت کرده و در نهایت از روی پل هایی به سمت جنوبی رودخانه می رسانیدند و آنگاه از کانالی به زمینهای زراعتی در فاصله های دور میبردند این پل ها اکنون در محل موجودند و به سر پل شهرت دارند .

مطالب پرطرفدار سایت:  آتشکده کوسان