هتل صدف محمودآباد

هتل صدف محمودآباد

هتل صدف محمودآباد

مجتمع اقامتی، تــوریستـی و پذیـرایـی صــدف در بهار ۱۳۹۰ با تــرکیبـی از هنـــر و مهندســی معماری همـراه با طراحـی و چشــم اندازی بـــی نظیر در مجــــاورت دریــای خـــزر و جنگل مـازنــدران ایجاد شــده است و نزدیکتـرین هتـــل ساحلــی به تهران مــی باشد.

 

آدرس: مـــازندران،محمودآبــاد،خیابــان شهیـــد ناطق نـــوری (خیـــابــــان آزادی)،دریـــــای 28

تلفن: 01144748383

مطالب پرطرفدار سایت:  هتل لیلیوم سلمان شهر