موزه تخصصی حکیم عمر خیام

موزه تخصصی حکیم عمر خیام

موزه تخصصی حکیم عمر خیام

موزه تخصصی خیام در نزدیکی آرامگاه عمر خیام در نیشابور قرار دارد.

در سال ۱۳۷۶ ساخته و در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۹ بازگشایی شد و مالکیت آن دولتی است.

زمینه اصلی فعالیت تخصصی این موزه ابزار و ادوات مربوط علم نجوم است.

تندیس حکیم عمر خیام نیشابوریدر محوطهٔ این موزه قرار دارد. موزه خیام شامل چهار بخش است:

بخش اول:آثار مربوط به نجوم، شامل ابزار آلات رصد و ستاره شناسی، اسطر لاب، انواع قطب نماها و صور فلکی

بخش دوم:ظروف مفرغی و فلزی معاصر با خیام از قرن پنجم تا هفتم هجری.

بخش سوم:شامل ظروف سفالین لعابدارمربوط به قرون سوم تا هفتم هجری قمری.

مطالب پرطرفدار سایت:  خانه مردم‌شناسی بومیان کیش

بخش چهارم:شامل نسخ خطی، نسخ خطی نجوم و تابلوهای مربوط به حکیم عمر خیام.