مناره چهل دختران (گارلند)

مناره چهل دختران (گارلند)

مناره چهل دختران (گارلند)

موقعیت: خیابان سروش

سال تاسیس: ۵۰۱ هجری(دوره پادشاهی سلطان محمد بن ملکشاه سلجوقی)

تزئینات این مناره آجری است و به سه کتیبه مزین است که دو تای آن به خط کوفی و یکی به خط نسخ است، مناره چهل دختران در محله جوباره قرار گرفته و از نظر قدمت دومین مناره تاریخ داری است که در ایران شناخته شده است.

این مناره رفیع که از آجر ساخته شده میله ای مدور به ارتفاع ۲۴ متر است که با پایه جمعاً ۲۹ متر ارتفاع دارد.

اولین کتیبه که به خط کوفی است شامل آیات ۲، ۳ و ۴ از سوره طه است.

مطالب پرطرفدار سایت:  پارک ملی بوجاق

کتیبه دیگر که به خط نسخ است،‌ شامل عبارات مذهبی است که قسمت هائی از آن محو شده است.

سومین قسمت که به خط کوفی است تاریخ ۵۰۱ هجری را برخود دارد.

اکثر پژوهشگران ارزش اصلی کتیبه‌های این‌مناره‌ را در خط نسخ آن‌ می دانند چرا که این ویژگی منار چهل دختران را منحصر بفرد کرده است.