مناره رهروان (رادان)

مناره رهروان (رادان)

مناره رهروان (رادان)

مناره‌ها از چهار بخش اصلی تشکیل شده‌اند:

پایه یا سکوی مناره : این بخش از مناره ها به دو نوع مربعی‌شکل یا چندپهلو می باشند.

برخی از مناره ها نیز بدون پایه یا سکو می باشند.

البته باید خاطرنشان کرد پایه یا سکو با پی مناره فرق دارد و درواقع پایین ترین بخش و بیرونی ترین بخش سازه از زمین می باشد که هر گردشگری می تواند با گردشی بر دور مناره ونگاه به پایه آن نوع پایه مناره را تشخیص دهد.

ساقه و بدنه مناره بر روی این بخش قرار می گیرد و به بالا گام حرکت می کند.

ساقه مناره : در ایران مناره‌های پیش از اسلام بیشتر به شکل مربع ساخته می شده اند.

باید خاطرنشان شد که واژه بیشتر به آن جهت است که در برخی موارد مناره های پیش از اسلام به شکل استوانه ای نیز دیده شده اند.

مطالب پرطرفدار سایت:  غارهای هنامه

اما در دوران اسلامی این ساقه به شکل استوانه یا مخروطی ساخته می‌شده است که البته در اینجا نیز باید ذکر کرد که امکان وجود استثنا در میان مناره های دوران اسلامی نیز دور از ذهن نیست.

سرپوش مناره : شکل های مربعی و هشت گوشی رایج ترین نوع سرپوشهای مناره ها می باشد که مهم‌ترین بخش مناره‌ است و مانند دری که بر روی اجسامی همچون انواع ظرفهای آشپزخانه همچون کتری و قوری قرار می دهیم در مناره ها نیز سرپوشی وجود دارد که معمولاً مناره برای این بخشش برفراشته شده است و اطاقها و پنجره ها و که در بالاترین بخش بایستی قرار گیرند بیشتر درنیز در این بخش ساخته می شوند.

مطالب پرطرفدار سایت:  پل شاپور

رأس یا نوک مناره: سایه بان به شکلهای مختلفی ساخته می‌شدند و در واقع سقف و بالاترین بخشی از مناره را تشکیل می دهند که بر روی درپوش مناره قرار می گیرد و حالتی تزئینی نیز دارد همچون درب قوری و کتری که نوک آن جای دستی برای برداشتنش دارد.

اما مناره رهروان نسبت به سه مناره معروف برسیان و مناره علی و مناره ساربان که سکو ندارند دارای پایه ای مربعی شکل دارد و جالب آنکه با اینکه مناره برای دوران پس از اسلام می باشد اما همانطور که تشریح شد پایه آن برگرفته از پایه های دوران پیش از اسلام و مربعی شکل می باشد که می توان ذکر کرد مناره رهروان با مناره های اسلامی کمی متمایز است و آن را یکی از استثناهای مناره های اسلامی نموده است.

مطالب پرطرفدار سایت:  کشتی تفریحی کیش

پیش از این در این مناره باز بود و بسیار راحت می شد به داخل آن وراد شد، اما گویا چند وقتی است به یاری اهالی روستا دری برای این مناره ساخته شده است تا از ورود به داخل آن جلوگیری شود تا بنا کماکان سالم برجای بماند.

گاه (زمان) مناسب برای بازدید این بنا، فروردین، نیمه نخست اردیبهشت، نیمه دوم شهریور تا پایان مهر ماه می باشد ، اما همراه خود دوربین، کفش راحتی و عینک آفتابی و کرم ضد آفتاب یا کلاه قاب دار به همراه داشته باشید.