مناره دارالضیافه

مناره دارالضیافه

مناره دارالضیافه

موقعیت: خیابان کمال

سال تاسیس: قرن ۸هجری

در خیابان کمال محله جوباره در طرفین کوچه ای که از قدیم به نام “حاج کاظم” معروف بوده دو مناره مدور قرار دارد که دارای تزئینات مقرنس کاری هستند.

کتیبه های این دو مناره به خط نسخ است.

سبک تزئینات بنا آن را به دوره مغول مربوط می کند.

بلندی مناره ها به ۳۸ متر می رسد ودارای تزئینات ظریف کاشی در قسمت تاج مناره ها می باشد.

تحقیقات و بررسی های پژوهشگران در باره این دو مناره بیانگر این نکته است که قدمت آن ها به ربع اول قرن هشتم هجری می رسد و بقایای یک مجموعه بزرگ می باشند که در قرن چهاردهم میلادی زمان حکومت سلطان محمد خدابنده معمور، برقرار و آباد بوده است.

مطالب پرطرفدار سایت:  میدان امام