مقبره پیر پالان دوز

مقبره پیر پالان دوز

مقبره پیر پالان دوز

این مقبره متعلق به محمد عارف عباسی از عرفای بزرگ قرن دهم هـ . ق است و در شمال شرقی مجموعه حرم مطهر رضوی در ابتدای خروجی زیرگذر خیابان نواب صفوی قرار دارد.

بنای مزبور چهار ضلعی بوده و دارای گنبدی پیازی شکل و ایوان آجری زیبایی است.

در داخل بقعه و برنمای سقف ها بقایای نقاشی هایی از دوران صفویه وجود دارد.

این بنا با کاشی های ساده فیروزه ای تزیین شده و تاریخ بنیان آن به سال ۹۸۵ هـ . ق باز می گردد.

اخیراً رواق ها و ایوان ورودی و صحن نیز به این آرامگاه افزوده شده است

مطالب پرطرفدار سایت:  روستای وردیج