مسجد چله خانه

مسجد چله خانه

مسجد چله خانه

این بنا در محله چله خانه شهر رشت و بقعه میرنظام الدین واقع گردیده و ازآثار دوره قاجاریه است.

محراب بنا، گچبری ساده و به آیات و عباراتی مزین است.

بام بنا سراسر سفال سر است و گلدسته ای آجری دارد.

آرامگاه دکتر حشمت – همرزم میرزا کوچک جنگلی – در حیاط مسجد واقع است.

مطالب پرطرفدار سایت:  پارک جنگلی پردیسان تهران