مسجد دشتی

مسجد دشتی

مسجد دشتی

مسجد دشتی یکی از نامدارترین سازه‌های دورهٔ ایلخانی است.

امروزه در مسجد هیچ کتیبه‌ای که تاریخ دقیق بنا یا نام سازندهٔ آن را مشخص کند وجود ندارد.

تا شصت سال پیش در کنار مسجد مناره‌ای مربوط به دورهٔ سلجوقی وجود داشت، ولی روستاییان ناحیه اینمناره را کاملاً ویران کرده و آجرهای آن را در فعالیت‌های عمرانی روستا به کار بردند.

مطالب پرطرفدار سایت:  مقبره بابا قدرت