مسجد آقا نور

مسجد آقا نور

مسجد آقا نور

در محله دردشت اصفهان مسجدی قرار دارد که طبق سنتهای معماری ایران به صورت ۴ ایوانه طراحی شده است.

ورودیهای مسجد آقا نور در ضلع شمالی و شرقی مسجد قرار گرفته که توسط کوچه های اطراف به بازار دردشت و محله ای به همین نام مربوط می شود.

بانی مسجد «نور الدین محمد اصفهانی» از افراد خیّر و نیکوکار است که ساختمان مسجد را در زمان سلطنت شاه عباس اول شروع کرده است اما در اولین سال سلطنت شاه صفی به اتمام رسیده است.

کتیبه سردر مسجد که به خط محمد رضا امامی و تاریخ ۱۰۳۹ هجری قمری است بیانگر همین مطلب است.

مطالب پرطرفدار سایت:  دوازده امامزاده

کتیبه ای که در ایوان جنوبی مسجد وجود دارد به خط ثلث سفید بر زمینه کاشی لاجوردی مورخ سال ۱۲۵۸ هجری زمان محمد شاه قاجار است.

خطاط این کتیبه محمد باقر شیرازی است.

در اشکال مربع شکلی که در داخل این ایوان وجود دارد با خطوط بنایی ساده لاجوردی بر زمینه آجری و خط بنائی حنائی بر زمینه فیروزه ای، آیات قرآنی نوشته شده است.

در ایوان شرقی مسجد نیز با خط نستعلیق به رنگ زرد بر زمینه کاشی خشت لاجوردی اشعاری نوشته شده است.

مصراع آخر اشعار ماده تاریخی است که سال ۱۰۳۴ را نشان می دهد.

یکی از نفایس مسجد آقا نور شبستان زیبا و جالب آن است.

مطالب پرطرفدار سایت:  روستای لاطران

نور این شبستان به وسیله قطعاتی از سنگ مرمر شفاف تأمین می شود.

ستون های شبستان مسجد نیز بسیار جالب توجه هستند.

بر طرفین محراب این شبستان با خط بنائی مشکی ساده بر زمینه زرد عبارات مذهبی نوشته شده است.

سردر خارجی این شبستان نیز با کاشی گره و خطوط بنائی تزئین شده است.

مسجد آقا نور در جنگ تحمیلی آسیب های بسیاری دید که به شیوه اول بازسازی شد.