مدرسه امامیه (بابا قاسم)

مدرسه امامیه (بابا قاسم)

مدرسه امامیه (بابا قاسم)

مدرسه امامی از مدارس بسیار قدیمی و زیبا و معروف اصفهان است که در مجاورت مقبره بابا قاسم واقع شده است.

ساختمان بنا دو طبقه است که با نقشه چهار ایوانی برای سکونت و درس طلاب علوم دینی ساخته شده است.

مدرسه امامی دارای تزئینات کاشیکاری بسیار زیبا است و قسمت هائی از ایوان و طاق های آن با کاشی های معرّق و ۷ رنگ پوشانده شده است.

هر کدام از ایوان های ۴ گانه این مدرسه با کتیبه هائی به خط بنائی تزئین شده است.

این کتیبه ها شامل سوره هائی از قرآن مجید، مطالبی درباره اصحاب حضرت رسول(ص) و احادیث مذهبی است.

مطالب پرطرفدار سایت:  بندر شرفخانه

مهمترین بخش این مدرسه از نظر کاشیکاری، ایوان و گنبد جنوبی آن است.

نام کاشیکار این قسمت، شیخ محمد عمر است.

محراب مدرسه زیباترین بخش این بنا را تشکیل می داده که با کاشی های رنگی تزئین شده بود که در حال حاضر در مدرسه نیست.

این مدرسه به نام مدرسه بابا قاسم و امامیه نیز نامیده می شود.

باباقاسم یکی از عرفای اصفهان بود که یکی از مریدان او این مدرسه را برای تدریس او ساخت.