مدرسه آقا بزرگ

مدرسه آقا بزرگ

مدرسه آقا بزرگ

در شهر تاریخی کاشان ساختمان شکوهمند آموزشی – مذهبی بزرگ و زیبایی به چشم می خورد.که به آن “مسجد و مدرسه آقا بزرگ” می گویند.

این مجموعه ی دینی – آموزشی از آثار به جا مانده ی دوره ی قاجاریان است.

که از آن هنگام تا کنون همچنان نقش دینی و آموزشی خود را به گونه ی شایسته ای به انجام می رساند.

بنیان گذار این مسجد و مدرسه ی شگفت انگیز شخصی به نام “حاجی محمد تقی” معروف به “خانبان” بوده است.

این مجموعه برای اقامه نماز جماعت و تدریس مرحوم “حاج ملا مهدی نراقی دوم” مشهور به “آقابزرگ” بنا گردیده است.

مطالب پرطرفدار سایت:  کاخ مرمر

طرح ساختمان مطابق معماری اصیل ایرانی و از مهمترین بناهای نیمه دوم قرن گذشته است.

صحن وسیع این مسجد و مدرسه در دو طبقه بنا شده است.

در چهار طرف صحن مدرسه راهروهایی به نام طارمی ساخته شده است.

که بخش های گوناگون مسجد و مدرسه را به یکدیگر متصل می کنند.

در این مجموعه کتیبه های گوناگونی دربردارنده ی آیاتی از قرآن مجید است که این کتیبه ها همگی در عصر قاجار نگاشته شده اند.