قلعه کوهیج

قلعه کوهیج

قلعه کوهیج

قلعه کوهیج قلعه‌ای تاریخی واقع در روستای کوهیج از توابع بخش جناح شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان، یکی از آثارهای تاریخی و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

«قلعهٔ کوهیج» یکی از قلعه‌ها ومستحکمات دوران کذشته‌است.

مصالح به کاررفته، سنگ‌های بزرگ و ملاط آن گل و گچ و ساروج است.

در زمان اغتشاش و شورش و نا امنی منطقهٔ بستک وجهانگیریه، وخروج عده‌ای علیه حاکمان محلی چندین بار قلعهٔ کوهیج مورد حمله قرار گرفته‌است.

در زمان حکم (محمد رفیع خان) که بیشتر توجه بامور شرعی داشت وبه امور انتظامی وسیاست علاقه چندانی نمی‌ورزید، عده‌ای یاغی شدند وشورش وغوغا برپا نموده وباعث نا امنی در منطقه شده بودند.

مطالب پرطرفدار سایت:  بقعه آقا سید علی کیا

تاج الدین نامی که سمت کدخدایی روستای کوهیج به عهده داشته بود بمخالفت محمد رفیع خان برخاست و قلعه کوهیج که سراخانه مستحفظین گماشتگان حکومتی محمد رفیع خان بود غفلتاً اشغال نموده وتفنگداران محمد رفیع خان را بیرون رانده واز پرداخت مالیات وانجام مراجعات حکومتی خود داری نموده واز زیر فرمان محمد رفیع خان بیرون می‌رود، بعد از مدتی تمام اشغالگران ویاغی گران دستگیر ومحاکمه وزندانی می‌شوند.

این قلعه روی تپه‌ای در پایهٔ کوه گاه‌بست واقع شده‌است