قلعه دیده بان

قلعه دیده بان

قلعه دیده بان

قلعه دیده‌بان مرکز فرمانروائی جهانگیریه و بستک، قلعه‌ای تاریخی واقع در غرب استان هرمزگان، یکی از آثارهای تاریخی و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.

به جایی برم کت نباشد نشان به « انجیره » و « قلعه دیدبان »

«قلعه دیده‌بان» قلعهٔ ایست با موقعیت بسیار عالی سوق‌الجیشی که برفراز «بن‌کوه» انجیره به گویش محلی (انُزُرُه) بین بیخهٔ لشتان و بیخهٔ لمزان، ودر ۳۴ کیلومتری بخش کوخرد و ۷۹ کیلومتری جنوب شرقی بستک در نزدیکی پاسگاه سابق دین واقع می‌باشد.

محکمترین قلاع جهانگیریه

قلعه دیده‌بان یکی از محکمترین قلعه‌های جهانگیریه بوده‌است.

آثار این دژ بزرگ برفراز «قلهٔ کوه انجیره» باقی مانده‌است.

مطالب پرطرفدار سایت:  تور کشتی آنتالیا

شیخ محمد بستکی در مواقع انقلاب، اغتشاش وهرج ومرج کشور مسکن خانواده ومرکز فرمانروائی خود انتخاب کرده وقریب ۲۰ سال در آن قلعه بموجب فرمانهای نادرشاه وکریم خان زند امور حکومتی بستک وجهانگیریه و بندر عباس و بندر لنگه وجزایر را کاملاً اداره می‌کرد وسراسر این منطقه امنیت وعدالت را برقرار ساخت، باوجودیکه امورات دیوانی (مالیات) ومراجعات عمال دولت مرکزی انجام می‌داد ولی هیچوقت با مأمورین حکومت مرکزی حضوراً نمی‌گرفت ونزدیک نمی‌رفت فقط یک یا دو فقره بحضور نادرشاه وکریمخان زند رسیده بود.

حتی چندبار کریمخان زند اورا برای ملاقات احضار وتأکید کرده بود که قلعه را تخلیه وترک نماید وبه بستک برگردد، بعذری موجه نپذیرفته‌است.

مطالب پرطرفدار سایت:  قلعه مسک

شیخ محمد خان مدت ۲۰ سال از فرمانروائی اش در این قلعه سپری نموده‌است.