غار گنج کوه

غار گنج کوه

غار گنج کوه

غار گنج کوه در شمال غربی شهر بجنورد و در مجاورت روستاهای جوزک و جغری قرار دارد.

ارتفاع این غار در ارتفاع ۲۱۰۰ متری از سطح دریا واقع شده و دارای استالاگمیت‌های متنوع می‌باشد.

پیمایش این غار نیاز به در اختیار داشتن ابزار و تهجیزات فنی دارد.

مطالب پرطرفدار سایت:  آرامگاه معروف به ستی فاطمه