عمارت خورشید

عمارت خورشید

عمارت خورشید

این بنا که در بین مردم به قصر خورشید معروف گردیده یک برج مقبره نیمه تمام است که در میانه شهر کلات واقع شده است.

بنای عمارت خورشید از گور تیمور در سمرقند اقتباس شده اما پوشش خارجی گنبد بر فراز برج اجرا نشده و بنا نیمه تمام مانده است.

عمارت خورشید در حال حاضر دارای سردابه ای متشکل از هشت فضای بهم پیوسته پیرامون آن و فضای آرامگاهی بر روی سکویی هشت ضلعی می باشد که ایوانچه ها و اتاقک هایی آن را محصور کرده اند.

تزیینات عمده عمارت شامل نقوش حجاری شده ای بر روی دیواره های بیرونی است که نقوش گلدان هایی با شاخ و برگ افشان و میوه های غیر بومی گرمسیری و پرندگان متعدد بر آن حجاری شده است.

مطالب پرطرفدار سایت:  افلاک‌نمای خیام

در قسمت بالای طاق نماها نقوش ساده اسلیمی جلب نظر می کند.

براساس مطالعات باستان شناسی این بنا در ابتدا نیز مقبره ای مربوط به عصر ایلخانی بوده که در زمان افشاریه بنای کنونی بر شالوده ی بنای قدیمی ساخته شده است