سد بز

سد بز

سد بز

سد بز نام سدی است تاریخی در جنوب شرقی کوخرد و در مشرق تنب جلالی، از توابع بخش کوخرد شهرستان بستک در غرب استان هرمزگان، ویکی از آثارهای تاریخی و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران به شمار می آید.

این سد در شمال کوه خآب و در جنوب رودخانه مهران واقع می‌باشد.

آب این سد به سوی نخلستان‌های باغ زرد و مزاجان و بک احمد و بشکرو و جابر لوز می‌رسیده است.

در زمان آبادانی سد این مناطق را آبیاری می‌نموده‌است.

از این سد آثاری در دهانه دره بست گز باقی مانده‌است.

در زمانی بسیار دور منطقه أی آباد وپر رونق بوده است، و نخلستان‌های گسترده أی داشته بوده است، که از آب این سد آبیاری می‌شده‌است.

مطالب پرطرفدار سایت:  مسجد جامع نطنز

ولی بعلت شکسته شدن سَد بُز درسال ۱۳۰۱ هحری قمری تقریباً تمام نخلها می‌میرند وقسمت کمی از نخلهای باغ زرد باقی می ماند.