رامسر

رامسر

رامسر

شمال ایران، مامنی بر خستگی ها و شهرنشینی هاست.

طبیعت زیبای شمال، هوای مرطوب و دل افزا،دریای آبی و پهناور، آغوشی برای خستگی ها و پناهی برای انسان است که دوست دارد هرازگاهی به طبیعت و طبیعت خود نزدیک شود.

رامسر، در استان مازندران، تلالو خاصی در بین سرزمین یاقوت های سبز، شمال ایران، دارد.

در کنار دریایی آبی، طبیعیتی کوهستانی دارد.

جاده ها پیچ در پیچند زیرا باید از بین حجم سبزی عبور کرد که مرزی و اندازه ای بر رویش آن نیست.

جاده کتالم- هریس تو را تا عمق بکر جنگل زیبای دالخانی می برد.

جنگلی کوهستانی و بکر که به دالان بهشت نیز مشهور است.

نمی سرد بر صورت می نشیند و سکوتی سبز حکم فرماست.

مطالب پرطرفدار سایت:  جاذبه‌های گردشگری فومن

تنها صدای نفس های خودت را می شنوی. درختان بلند در هم آمیخته اند و دالانی درست کرده اند که حتم خواهی داشت از آن جز بهشت، به راه دیگری نخواهی رفت.

در راه بازگشت به سمت کتالم می رویم؛ به دنبال شکاف هایی از نور در دل زمین؛ چشمه های آب گرم رامسر.

بوی گوگرد در هوای خنک کتالم و هر جا که آبگرم گوگردی تا بدان جا راه گرفته است، به مشام می رسد.

آب گرم از منطقه ای روستایی به نام اربه کله یا کوه خرمالو از دل زمین بیرون می زند و شاخه های شفایش را به سمت کتالم، سادات محله، جواهرده و درون شهر رامسر جاری می کند.

مطالب پرطرفدار سایت:  جاذبه‌های گردشگری بویر احمد

بعد از رفتن در چشمه های بکر آبگرم، به سمت شهر رامسر برمیگردیم.

کاخ مرمرین شاه پهلوی، در میان انبوه سبز جنگل، در شهر می درخشد. از میان ستون های مرمرین کاخ می گذریم که حالا موزه است.

درست در کنار کاخ است که چشمه های آبگرم رامسر وجود دارد.

درست پشت به کاخ، اگر مسیر را به سمت دریا ادامه دهید، به بلوار معلم می رسید.

جاده ای آسفالت که گنبد سبز درختان دالانی را تا آبی دریا برایت ساخته اند و تورا به زیباترین ساحل رامسر یعنی ساحل خلج هدایت می کنند.

در ساحل خلج سری به بازارچه سنتی رامسر می زنیم.

فضایی روستایی و از هنردست مردمان شمال مانند حصیربافی گرفته تا ترشیجات و زیتون و کلوچه و نان های سنتی در این بازارچه وجود دارد.

مطالب پرطرفدار سایت:  جاذبه‌های گردشگری سمنان

در کنار ساحل خلج، بر اسکله ای چوبی با لیوانی چای داغ به تماشای دریا و دسته های مرغان دریایی می نشینیم که هربار اوج می گیرند و باز تن به آب می زنند و دوباره بر فراز دریا پرواز می کنند.

تن مان از آب گرم و چشمانمان از دیدن این همه زیبایی سرخوش است.

تجربه سفر به رامسر التیام آلام و خستگی های روحی و جسمی ست که از شهرها و دغدغه هایش با خود می آوریم و در میان طبیعت از خود می تکانیم.

حسین رحمتی زاده