درگِدر روستای گِسک

درگِدر روستای گِسک

درگِدر روستای گِسک

این یکی از مناطق زیبای روستای گِسک می باشد که به درگِدر (dargedar) معروف می باشد.

در این منطقه بیشتر میوه های آلوبخارا،انگور،گردو و بادام می باشد.

مطالب پرطرفدار سایت:  مسجد گوهرشاد