خرگرد

خرگرد

خرگرد

خرگرد از روستاهای قدیمی و مهم شهرستان خواف خراسان ایران است.

خرگرد زادگاه شاعران پارسی‌گو عبدالرحمن جامی و هاتفی خرجردی است.

از اماکن مهم آن نظامیه خرگرد بوده‌است.

قدیم:

لسترنج در این باره چنین میگویید: خرجرد ‚ نام یکی از شهرهای مهم خواف است ‚ این نام به شهر خرگرد و خرد گرد نیز مشهور است ولی ابن حوقل آنرا به صورت خرگرد که یاقوت آنرا فرجرد ضبط نموده‌است.

کوسوی یا کوسویه نزدیک به رودخانه هرات ودر شمال این روستا واقع وبزرگ‌ترین این هرسه شهر بود.

و یک سوم شهر بوشنج که مجاور آن بود وسعت داشت.

تولد جامی و عبدالرحمن جامی در این روستا اتفاق افتاده‌است ‚ و این از نواحی ولایت جام است و این قصبه‌ای نیست که در اطراف مقبرهشیخ احمد جام ( ژنده پیل ) به نام تربت جام وجود دارد.

مطالب پرطرفدار سایت:  موزه ماشین‌های اداری سفیر

در فرهنگ جغرافیائی ایران در ذیل عنوان خرگرد آمده‌است:

دهی است از دهستان رودمیان خواف شهرستان تربت حیدریه واقع در ۶ هزار گزی جنوب خاوری رود ‚ سر راه شوسه عمومی تربت حیدریه به نیاز آباد.

این دهکده در جلگه‌ای واقع با آب و هوای معتدل ‚ آب آن از قنات و محصول آن عبارت از غلات و پنبه و شغل اهالی زراعت و کرباس بافی و راه آن اتومبیل رو است.