خانه عامری ها

خانه عامری ها

خانه عامری ها

بخش بزرگی از خانه های بزرگ و دلنشین تاریخی که با معماری های ویژه و هنرمندانه ساخته شده اند، در شهر تاریخی کاشان به چشم می خورد.

یکی دیگر از این خانه های بسیار زیبای تاریخی، خانه ای است که به آن «خانه عامری ها» و فرزندانش «ابراهیم خلیل خان» و «اسدالله خان» بوده است.

خانه عامری ها از گستردگی فراوانی برخوردار است و مساحت آن نزدیک به هفت هزار مترمربع با زیربنای وسیعی است که به گونه ی هماهنگ و حساب شده ساخته شده است.

این ساختمان شکوهمند شامل چهار خانه تو در تو با حیاط های گسترده و ساختمان های مفصل است.

مطالب پرطرفدار سایت:  مسجد دشتی

گفتنی است که انواع تزیینات بسیاردل انگیز نیز در این مجموعه به کار رفته است و بیننده را متحیر زیبایی های دل انگیزش می نماید.

به این خانه «خانه حاجی میرز اسدالله» نیز می گویند.

در حیاط اندرونی این مجموعه دل انگیز و زیبا، تالار بزرگ و ایوان جلو آن با مقرنس های گچ بری و آیینه کاری زیبایی نماسازی شده و جلوه ی چشم نوازی را به این بخش از خانه داده است.

همچنین سرداب بزرگ حیاط بیرونی با یک نوع گچبری ریزه نقش کم نظیری آرایش یافته است.