حسینیه حاج علی اشرف

حسینیه حاج علی اشرف

حسینیه حاج علی اشرف

از دیگر اماکن مقدسی که در میان ده بشرویه ساخته شده ، حسینیه ایست که مدور بنا گردیده و دارای دو ایوان و به صورت قرینه و به سبک معماری هندی ساخته اند.

مرتفع و شمالی – جنوبی می باشد و دور تا دور آن ایوان های کوچکی ساخته شده است.

این ساختمان دو طبقه می باشد.

طبقه ی پایین مختص مردان و طبقه ی بالا ویژه ی بانوان است.

سازنده ی این شخصی به نام حاج علی اشرف از اهالی ده خانیک واقع در غرب بشرویه می باشد و زمان احداث آن ، اگر شواهد صحیح باشد دوران حکومت افشاریه در خراسان بوده است .

مطالب پرطرفدار سایت:  چاه های لافت