جاذبه‌های گردشگری کبودرآهنگ

جاذبه‌های گردشگری کبودرآهنگ

جاذبه‌های گردشگری کبودرآهنگ

شهرستان کبودراهنگ به مرکزیت شهرکبودراهنگ یکی از شهرستان‌های استان همدان ایران است.

شهرستان کبودراهنگ در شمال غربی استان همدان قرار داشته و از شمال با شهرستان خدابنده از غرب به شهرستان بیجار و قروه از جنوب به شهرستان‌های بهار و همدان و از شرق به شهرستان‌های رزن و فامنین محدود است.

بر اساس سر شماری ۱۳۹۰جمعیتی بالغ بر ۱۴۲۱۷۷ نفرکه از این تعداد۱۲۶۱۰۱در نقاط شهری و۱۱۷۰۷۰درنقاط روستایی ساکن هستنند.

از جاهای دیدنی این شهرستان غارعلیصدر است.

زبان رایج و اکثریت شهرستان ترکی آذربایجانی و عده‌ای نیز به زبان فارسی تکلم می‌کنند.

مطالب پرطرفدار سایت:  جاذبه‌های گردشگری گرمی