جاذبه‌های گردشگری سنندج

جاذبه‌های گردشگری سنندج

سَنَندَج مرکز سیاسی و فرهنگی کردستان ایران، دومین شهر بزرگ کردنشین ایران پس از کرمانشاه و بیست و سومین شهر بزرگ ایران، مرکز استان کردستان در غرب ایران است شهر سنندج در سال ۱۰۴۶ه‍.ق در زمان حکومت سلسلهٔ صفویه و در دوران شاه صفی توسط سلیمان خان اردلان بنا شده و معرب آن سنه دژ است که هم‌اکنون نیز مردم مناطق کرد نشین، سنندج را سنه می‌نامند.در طی تارخ هموارە پارسیان غارتگر این دیار را مورد حملە و وحشی‌گری و دزدی مالی و فرهنگی خود قرار دادە اند و سنه در فرهنگ لغات اوستایی به معنای شاهین و عقاب است هر چند که در این مواردبرای واژه سنه تعریف‌های دیگری نیز وجود دارد. از جمله می‌توان گفت نام سنندج دگرگون شدهٔ سنه‌دژ است و سنه دژ نیز دگرگون شده نام سینه دژ است و به این علت این نام را انتخاب کردند زیرا در دل (کوه) آبیدر و رشته کوه زاگرس است. منطقه اردلان (سنندج) در استان کردستان از خاستگاه‌های اولیه قوم پارس و ماد بوده‌است و هیچ گونه ارتباطی با پارسی ندارد هخامنشی parsua در سال نامه‌های آشوری در شرق سرزمین ماد ثبت شده‌است.