جاذبه‌های گردشگری سمنان

جاذبه‌های گردشگری سمنان

جاذبه‌های گردشگری سمنان

شهرستان سمنان یکی از شهرستان‌های استان سمنان است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱۹۱۲۲۳ نفر بوده‌است.

شهر سمنان مرکز این شهرستان است.

با تأسیس و تفکیک شهرستان‌های مهدیشهر در سال ۱۳۸۶ و سرخه در سال ۱۳۹۱، در حال حاضر جمعیتی بالغ بر ۱۹۶۵۲۱ نفر را دارا می‌باشد و دومین شهرستان پرجمعیت استان سمنان است.

مطالب پرطرفدار سایت:  جاذبه‌های گردشگری چالوس