تپه یوخار قلعه

تپه یوخار قلعه

تپه یوخار قلعه

این تپه در ۱۲ کیلومتری غرب شهر درگز قرارگرفته که تا اواخر دوره ساسانی وحتی در دوره اسلامی آباد ومسکونی بوده‌است.

این تپه متعلق به هزاره پنجم قبل از میلاد بوده‌است.

سفال‌های منقوش ما قبل تاریخی آن از هزاره پنجم قبل از میلاد شروع شده وتا اواخر دوره ساسانی واسلامی از تپه استفاده می‌شده‌است.

تپه یوخار قلعه دارای قسمت‌های مختلفی است که در جبهه‌های غربی آن بیشتر آثار سکونتهای ما قبل تاریخ ودر شرق آن دوره‌های تاریخی ودر بالای آن آثار دوره اسلامی مشاهده می‌شود.

این تپه‌ها در حاشیه آبادی قره قوینلو واقع شده‌است.

مطالب پرطرفدار سایت:  محوطه باستانی ازبکی