امامزاده محمد دیباج

امامزاده محمد دیباج

امامزاده محمد دیباج

از امامزاده‌های شهرستان درگز امامزاده محمد دیباج که در آبادی شیلگان از توابع بخش لطف آباد درگز ودر کنار مرز ایران و ترکمنستان مقبره‌ای به نام امامزاده محمد وجود دارد.

محمد فرزند امام جعفر صادق ملقب به ابوجعفر که در سال ۱۴۴ ه ق در مدینه چشم به جهان گشود.

تبار مادرش خدیجه به امام حسین می‌رسد وچون کسی بود که بنا به درخواست وتایید مردم حجاز به حکومت نشست.

اورا امیرالمؤمنین نامیدند.

وبه سبب زیبایی اندام وچهره به او لقب دیباج دادند.

محمد درجرجان درگذشت و مامون برای او نماز خواند این واقعه در سال ۲۰۳ ه.ق اتفاق افتاد.

مطالب پرطرفدار سایت:  عجیب ترین درخت ایران