امامزاده حسین اصغر

امامزاده حسین اصغر

امامزاده حسین اصغر

امامزاده حسین اصغر [شهر برزنون] بخش سرولایت شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ایران است.

این امام زاده در شهر برزنون قرار دارد وهر ساله مسافران و زائرین زیادی به این امام زاده مسافرت میکنند.

بدلیل قرار گرفتن این امام زاده دبر بالای کوه،مکانی واقعا زیبا را برای مسافران فراهم کرده.

فاصله این امام زاده تا نزدیکترین شهر(برزنون)۶کیلومتر است.

در پایین دست این روستا قناتی قرار دارد که مسافران از این قنات هم جهت استراحت استفاده می کنند.

آب و هوای خوب و مردم میهمان نواز برزنون مسافرت به این امام زاده را دو چندان میکند.

مطالب پرطرفدار سایت:  آتشکده پاسارگاد