آرامگاه معروف به ستی فاطمه

آرامگاه معروف به ستی فاطمه

آرامگاه معروف به ستی فاطمه

یکی از اماکن مقدسه اصفهان ستی فاطمه است که مردم اصفهان به آن اعتقاد دارند و می گویند فاطمه صغری دختر حضرت موسی بن جعفر(ع) در این محل مدفون است اما در کتب و منابعی که امامزادگان را معرفی می کنند نامی از آن دیده نمی شود.

به هرحال، ساختمان صحن و بقعه ستی فاطمه به زمان صفویه مربوط می شود.

در داخل بقعه ستی فاطمه و در اطراف گنبد اشعاری با خط نستعلیق سفید بر زمینه لاجوردی به چشم می خورد که تاریخ آن ۱۲۴۲ هجری و زمان فتحعلیشاه قاجار است.

اشعار مزبور حاکی از آن است که شخصی به نام محمد علی خان قبه این آرامگاه را ساخته است.

مطالب پرطرفدار سایت:  آرامگاه ناصرالحق

بقعه شاهزادگان، در ضلع جنوبی صحن ستی فاطمه قراردارد که بنای آن در زمان شاه عباس دوم صفوی ساخته شد و داخل آن با گچبری و سطح بیرون آن با کاشیکاری تزئین شده است.

در داخل بقعه کتیبه ای برجای مانده که قسمت هائی از آن از بین رفته است.

در این محل نوه های شاه اسماعیل اول مدفون هستند که در سال ۱۰۴۱ هجری قمری به دست شاه صفی یکی از سلاطین بی رحم صفویه کشته شده اند.

علاوه بر این شاهزادگان که در کودکی کشته شده اند،‌ فرزندان یکی از سرداران شاه عباس اول نیز در این محل به خاک سپرده شده اند.

مطالب پرطرفدار سایت:  درگِدر روستای گِسک

بر روی قبور شاهزادگان سنگ های یکپارچه مرمری نفیس قرار دارند که منقش به نقوش مختلف می باشند.

هرکدام از این سنگ ها دارای یک کتیبه در قسمت بالا و اشعاری در اطراف به خط نستعلیق هستند.

در ضلع جنوبی داخل بقعه شاهزادگان نیز بر یک قطعه سنگ مرمر بسیار شفاف که به حالت عمودی در قسمت پائین دیوار نصب شده اشعاری نوشته شده است.

یکی از سنگ قبرها تاریخ ۱۰۴۱ هجری قمری را برخود دارد و خوشنویس مشهور عصر صفویه محمدرضا امامی آن را نوشته است.