آرامگاه سپهسالاری

آرامگاه سپهسالاری

آرامگاه سپهسالاری

آرامگاه سپهسالاری در روستای “چهارده” شهرستان طبس قرار دارد.

این بقعه دارای بنای چهار گوش گنبدداری به ابعاد ۱۵×۱۵ متر است و در سه جهت دارای ورودی است.

در داخل بنا آثار چند سنگ قبر دیده می شود.

به اعتقاد اهالی محل، این بنا مدفن “مالک بن ذیب” و “مالک بن عمر” از سرداران “احنف بن قیس” است که در تعقیب “یزدگرد سوم” آخرین پاشاه ساسانی، راه خود را گم کره و در محل “جوخواه” جان سپردند.

این مقبره که به “گنبد جوخواه” نیز معروف است، در دوره قاجار بر مدفن مزبور ساخته شد.

مطالب پرطرفدار سایت:  سد لار